webinar register page

Webinar banner
Sanayide Sektörel Dijital Dönüşüm Uygulamaları Online Seminer Dizisi - VI-Makine, Aksam Ve Metal Eşya Sanayii
Dijitalleşme, ürünlerinde ve üretim süreçlerinde değer yaratmak isteyen sanayi firmalarının gündemindeki en önemli konulardan birisi konumundadır. İmalat sanayinde yer alan firmaların, üretim modellerinden yönetim kültürüne, müşteri ilişkilerinden tedarik zincirine kadar tüm uygulamalarını dijitalleşme sürecine uygun şekilde gözden geçirmeleri gerekmektedir.
COVID-19 salgını sürecinde faaliyetlerini dijital ortama taşıyan İstanbul Sanayi Odası tarafından, İAS Yazılım ortaklığı ile düzenlenen SANAYİDE SEKTÖREL DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI WEBINAR DİZİSİ ile üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Sektörel Dijital Dönüşüm uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Jul 2, 2020 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ISO Akademi.